starosta gn kalKALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO

26 lutego 2018 roku (poniedziałek)

13:00 - Posiedzenie Komisji Oświaty

27 lutego 2018 roku  (wtorek)

13:00 - Posiedzenie Komisji Budżetu

28 lutego 2018 roku (środa)

12:00 - Sesja Rady Powiatu