Artykuły z kategorii

Aktualności

Kultura, Edukacja i Sport

15 maja 2018 roku w Olsztynie w Zespole Placówek Edukacyjnych odbył się I Regionalny Konkurs Umiejętności Kulinarnych. Uczeń naszego Ośrodka, Szkoły P...

Turystyka i promocja regionu

30 września br. na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz odbył się VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Impreza rozpoczęła się od uro...

26 lutego 2016 roku w Sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu w Nidzicy. Sesję otworzyła Elżbieta Góralska – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:  

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy - współpraca z OSP.
 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
 8. Prezentacja założeń do budowy lokalnych map zagrożeń. - (mapki)
 9. Informacja o realizacji Programu zdrowotnego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego oraz o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,
 • zamiaru likwidacji uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 • zamiaru likwidacji uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 • zamiaru likwidacji technikum uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
 • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski