Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  informują, że od 01 września 20...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Już niedługo budynek po byłym Archiwum w Nidzicy może stać się prawdziwym centrum kultury. Takie plany mają, co do tego budynku władze miasta Nidzicy ...

Turystyka i promocja regionu

30 września br. na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz odbył się VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Impreza rozpoczęła się od uro...

25 marca 2016 r. odbyła się XVII sesja Rady Powiatu. Radni podjęli na niej uchwały w następujących sprawach:

 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,

 3. podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 4. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego.

  Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie: www.bip.powiatnidzicki.pl.

  Ponadto przedstawione zostały informacje w zakresie:

 1. Ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.

 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.

 3. Stan utrzymania dróg powiatowych.