Artykuły z kategorii

Kultura, Edukacja i Sport

Stypendia dla uczniów szkół powiatowych zostały rozdane. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Ni...

Turystyka i promocja regionu

30 września br. na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz odbył się VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Impreza rozpoczęła się od uro...

Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 1358), przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn roczniaka 1997 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy przy ul.Wyborskiej 10, w dniach od 9 do 23 marca 2016 roku.

Przed Powiatowa Komisja Lekarska w Nidzicy stanęło 226 mężczyzn rocznika podstawowego, sześciu starszych i pięć kobiet.

W obecności Pana Wicestarosty Lecha Brzozowskiego, podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej dokonał Pan ppłk Mariusz Sztorc – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie, wysoko oceniając pracę wszystkich osób zaangażowanych w tegorocznej kwalifikacji.

Pan Starosta podziękował za dostrzeżenie poprawy warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Lekarską i osób zatrudnionych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją wojskową.

W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Programu Rodzina 500 plus, informujemy, że od momentu startu programu tj. 1 kwietnia 2016r. wnioski będzie można składać w siedzibie MOPS w Nidzicy na parterze w pokojach nr 1, 2, 4, 8 na ośmiu stanowiskach pracy.

 

W celu sprawnej realizacji zadania MOPS w Nidzicy od 1 kwietnia 2016r do 30 kwietnia 2016r wydłużył godziny urzędowania. Pracownicy będą przyjmować wnioski mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30 do 17:00. Wnioski możnaprzesyłać również listem poleconym oraz drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego; poprzez system Emp@tia (informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Platformę Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP.

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o Rodzina 500 plus za pośrednictwem serwisu internetowego swojego banku (bankowości elektronicznej) (wykaz banków został udostępniony na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Nidzicy organizują Targi Pracy i Edukacji,  które odbędą się 5 kwietnia 2016 roku na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Polnej 8 w Nidzicy w godz. 10.00-13.00.
 
Celem organizacji Targów jest:

 • pomoc młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

 • ułatwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych
  i poszukujących pracy z pracodawcami,

 • przedstawienie przez pracodawców ofert pracy,

 • pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy,

 • wzmocnienie współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami,

 • przedstawienie ofert firm edukacyjno-szkoleniowych,

 • przygotowanie młodzieży i bezrobotnych do aktywnego poruszania się po rynku pracy,

 • promocja usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez instytucje rynku pracy.3

W dniu 9 marca rozpoczęła się praca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nidzicy. Mężczyźni w wieku 19 lat oraz kobiety zostaną kwalifikacji wojskowej. W dniu 10 marca Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wraz z mjr. Zbigniewem Stakunem przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie wizytowali pracę komisji. Kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 23 marca w trakcie której stanie przed komisja lekarską 247 mężczyzn i 4 kobiety. Tak jak w roku ubiegłym siedziba Komisji znajduje się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wyborskiej.

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2015/2016 w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 15 stycznia 2016 r., zanotowano łącznie 1 415 662 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę.

 

W ostatnim okresie sprawozdawczym tj. 8–15.01.2016 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 87 752 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne[1]. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 28,51 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi 22,4 % wzrost w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (okres 01–07.01.2016 r.). W przypadkach zachorowań, które były diagnozowane laboratoryjnie w okresie od dnia 31.08.2015 r. do dnia 10.01.2016 roku, w 4,5 % badanych próbek potwierdzono obecność wirusa grypy[2]. Porównując analogiczny okres zeszłego sezonu grypowego 2014/2015 (od 1 września 2014r. do 15 stycznia 2015r.) do obecnego sezonu 2015/2016 (od 1 września 2015r. do 15 stycznia 2016r.) zarejestrowano w Polsce o 5% więcej zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne.

 

Od 1 września 2015 r. do 15 stycznia 2016 r., nie zarejestrowano zgonów osób, u których stwierdzono obecność wirusa grypy na podstawie badań wykonanych metodą RT-PCR w laboratoriach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

Należy pamiętać, iż jedynym i skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na grypę, jest coroczne szczepienie się.

 

Od 3 lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym, bardzo niskim poziomie wynoszącym ok. 3,7%. Warto to po raz kolejny przypomnieć, że nigdy nie jest za późno, żeby się zaszczepić. Najlepiej jest przyjąć szczepionkę we wrześniu lub październiku, dzięki czemu będziemy chronieni w całym okresie wzmożonych zachorowań, należy jednak podkreślić, że w późniejszym okresie sezonu nadal warto się szczepić, także wtedy gdy grypę się już przechorowało. Grypa sezonowa jest wywoływana najczęściej przez jeden z 3 dominujących szczepów wirusa i przechorowanie spowodowane jednym typem wirusa nie daje odporności wobec pozostałych szczepów. Tak więc zachorować na grypę można nawet kilka razy w ciągu roku. Szczepionki zawierają natomiast antygeny 3 aktualnie krążących w środowisku szczepów wirusa i chronią przed zachorowaniem, lecz samych zachorowań nie powodują, ponieważ nie zawierają całego wirusa, a jedynie jego wyselekcjonowane fragmenty.

 

Co zrobić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

 

Nie lekceważ grypy. Chroń siebie i innych:

- zaszczep się i swoich najbliższych przeciw grypie,

- przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,

- jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem,

- poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel lub płyn do rąk albo zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki podczas podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,

- jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj i kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem i nie przeniesiesz go na inne osoby,

- w miejscach publicznych, środkach transportu unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,

- unikaj masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi ludźmi w transporcie publicznym – zwłaszcza podczas dłuższych podróży,

- zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń,

- przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność zgłoś się do lekarza. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy nie idź do pracy, zostań w domu do czasu ustąpienia objawów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące grypy sezonowej w Europie dostępne są na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowiaoraz Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

 

[1] Jako podejrzenia zachorowań na grypę przyjmuje się wystąpienie u pacjenta jednego z dwóch zespołów objawów klinicznych: zachorowania grypopodobnego (ILI) lub ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych (ARI) zgodnie z definicjami przypadku

[2] Procent potwierdzeń grypy wśród zachorowań grypopodobnych (ILI) i ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych (ARI) na podstawie danych z tygodniowych raportów przesyłanych do Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przez WSSE, które otrzymały próbki do badań wirusologicznych od lekarzy pierwszego kontaktu, biorących udział w nadzorze nad grypą Sentinel.

 

(Źródła danych: powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, Główny Inspektorat Sanitarny, Zakład Epidemiologii oraz Krajowy Ośrodek ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny)

 

Facebook Twitter Google+ Wykop

 

Przydatne materiały:

 1. Ulotka 1 - Grypa może poważne zagrażać osobom starszym - zaszczep się.
 2. Ważne informacje nt. grypy.
 3. Nie daj się grypie.
 4. Obalamy mity grypowe.
 5. Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko.