Artykuły z kategorii

Aktualności

Kultura, Edukacja i Sport

15 maja 2018 roku w Olsztynie w Zespole Placówek Edukacyjnych odbył się I Regionalny Konkurs Umiejętności Kulinarnych. Uczeń naszego Ośrodka, Szkoły P...

Turystyka i promocja regionu

30 września br. na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz odbył się VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Impreza rozpoczęła się od uro...

KALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              starosta gn kal

23 maja 2018 roku

12:00 Posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

24 maja 2018 roku (czwartek)

8:00 Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

10:00 Spotkanie dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Powiatu Nidzickiego na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Jabłonka - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

26 maja 2018 roku (sobota)

7:00 Powiatowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Kownatki

10:00 Uroczyste Obchody Powiatowych Dni Rodziny 2018 r. pod hasłem: " Rodzina - Dom - Ojczyzna"

28 maja 2018 roku (poniedziałek)

14:00 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Nidzicy - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

29 maja 2018 roku (wtorek)

10:00 Nidzickie Targi Pracy i Edukacji - Hala Widowiskowo-Sportowa w Nidzicy

14:00 Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

17:30 Spektakl z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

30 maja 2018 roku (środa)

15:00 Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Nidzickim - Sala zabaw "Madagaskar" w Nidzicy

7 czerwca 2018 roku (czwartek) - 8 czerwca 2018 roku (piątek)

Powiatowe Ćwiczenia Obronne Starosty Nidzickiego

14 czerwca 2018 roku (czwartek)

XXI Koncert Radości i Nadziei połączony z wystawą "Jesteśmy" oraz wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

 

 
OSO.0002.10.2015
 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
      Informuję, że zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 1200w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
Porządek obrad:
1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
2.    Interpelacje i zapytania radnych.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
          1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
          2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
          3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego zasobu nieruchomości,
          4) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
              w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski

Na podstawie § 12 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 30 października 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr X/2015 i XI/2015 z sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
  2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
 6. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2015 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

HERB POWIATU NIDZICKIEGO

herb

Herb przedstawia nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu tarczy hiszpańskiej. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi.

Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu.

FLAGA POWIATU NIDZICKIEGO

Flaga 1

Flaga przedstawia: nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi. Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu. Natężenie barw flagi odpowiada systemowi odznaczeń kolorów CMYK.