KALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              starosta gn kal

22 maja 2018 roku (wtorek)

14:00 Sesja Rady Powiatu w Nidzicy - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

23 maja 2018 roku

12:00 Posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

24 maja 2018 roku (czwartek)

10:00 Spotkanie dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Powiatu Nidzickiego na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Jabłonka - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

26 maja 2018 roku (sobota)

7:00 Powiatowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Kownatki

10:00 Uroczyste Obchody Powiatowych Dni Rodziny 2018 r. pod hasłem: " Rodzina - Dom - Ojczyzna"

29 maja 2018 roku (wtorek)

10:00 Nidzickie Targi Pracy i Edukacji - Hala Widowiskowo-Sportowa w Nidzicy

14:00 Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

30 maja 2018 roku (środa)

15:00 Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Nidzickim - Sala zabaw "Madagaskar" w Nidzicy

7 czerwca 2018 roku (czwartek) - 8 czerwca 2018 roku (piątek)

Powiatowe Ćwiczenia Obronne Starosty Nidzickiego

14 czerwca 2018 roku (czwartek)

XXI Koncert Radości i Nadziei połączony z wystawą "Jesteśmy" oraz wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

 

 
OSO.0002.10.2015
 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
      Informuję, że zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 1200w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
Porządek obrad:
1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
2.    Interpelacje i zapytania radnych.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
          1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
          2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
          3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego zasobu nieruchomości,
          4) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
              w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski

Na podstawie § 12 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 30 października 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr X/2015 i XI/2015 z sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
  2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
 6. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2015 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

HERB POWIATU NIDZICKIEGO

herb

Herb przedstawia nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu tarczy hiszpańskiej. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi.

Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu.

FLAGA POWIATU NIDZICKIEGO

Flaga 1

Flaga przedstawia: nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi. Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu. Natężenie barw flagi odpowiada systemowi odznaczeń kolorów CMYK.