starosta gn kalKALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO

19 stycznia 2018 roku (piątek)

12:00 Sesja Rady Powiatu.

22 stycznia 2018 roku (poniedziałek)

13:00 Posiedzenie Zarządu Powiatu.

25 stycznia 2018 (czwartek)

10:00 Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. ekonomii społecznej