23 czerwca nadszedł długo oczekiwany przez uczniów dzień - zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość została przygotowana przez klasę II gimnazjum pod kierunkiem pań: Wandy Redys i Ewy Pszczółkowskiej.

Z tej okazji do naszej szkoły przybyli goście: starosta powiatu nidzickiego, pan Grzegorz Napiwodzki oraz kierownik Wydziału Oświaty, pani Jolanta Tymińska.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor, Katarzyna Mazur, która powitała przybyłych gości oraz podziękowała władzom powiatu, nauczycielom, rodzicom i uczniom za całoroczną współpracę.

Następnie pan starosta i pani kierownik oświaty wręczyli stypendium Martynie Jakubowskiej, uczennicy klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i udział w licznych konkursach. W dalszej kolejności wręczono nagrody, a także wyróżnienia dla najbardziej uzdolnionej i pracowitej młodzież. Wychowawcy rozdali swym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz wręczyli im nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz pracę na rzecz klasy i szkoły.

Po rozdaniu nagród i stypendiów, uczniowie klasy II gimnazjum pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki, kończących naukę w gimnazjum. Specjalnie dla nich przygotowali test sprawdzający jak dobrze się znają oraz drobne upominki.

Jako ostatni głos zabrali przedstawiciele klasy III gimnazjum, żegnając się ze szkołą, z którą związani byli przez ostatnie trzy lata. Dziękowali dyrekcji, wychowawcy, nauczycielom, rodzicom oraz kolegom i koleżankom. Absolwenci złożyli przysięgę, że będą godnie reprezentować naszą szkołę podczas dalszego życia.

Po występach na sali gimnastycznej, uczniowie udali się z wychowawcami do klas, by odebrać upragnione świadectwa.