Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Dostępny samorząd – granty

Share on email
Poleć
dostępny samorząd granty

Powiat Nidzicki  w dniu 15 listopada 2022 r. podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20214-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej usług publicznych świadczonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, a tym samym spełnienie minimalnych wymogów dostępności określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.    

Całkowita wartość zadania wynosi 288 600,00 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 194 585,66 zł, środki z dotacji celowej wynoszą 36 294,34 zł, a wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację grantu to 57 720,00 zł.

Projekt będzie zrealizowany w okresie 01.07.2022 – 30.06.2023 r.

image_printDrukuj
Skip to content