Artykuły z kategorii

Kultura, Edukacja i Sport

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy finansuje w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W 2019 roku u...

Turystyka i promocja regionu

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23 został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Wykaz nieruchomości

Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający  przy WMARR S.A. w Olsztynie  udziela pożyczek mikro, małym i  średnim przedsiębiorcom mających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w tym także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka Pożyczki dla przedsiębiorców).

 

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15 tel. 89 521 12 79 / 89 faks 89 521 12 60 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 • oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,43%przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od5,83%
 • 300.000 zł- maksymalna kwota pożyczki
 • 1.000.000 zł- maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu
 • 7 lat- maksymalny okres finansowania

 

Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w siedzibie RFP.

Warunkiem udzielenia/wypłaty pożyczki jest dostępność środków na rachunku bankowym Agencji w ramach dofinansowań przyznanych Agencji.

29 kwietnia 2016 r. odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu w Nidzicy, podczas której radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i sanitarnego w Powiecie Nidzickim, jak również z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy oraz oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.

Materiały te przedstawiamy poniżej i zapraszamy do lektury.

W trakcie obrad podjęto także uchwały w sprawach:

 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,

 3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nidzickim na lata 2016-2025,

 4. wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

 5. nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

 6. zmiany uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki,

 7. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,

 8. ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego,

 9. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi (……………….) na uchwałę Nr XVII/108/2016 RAdy Powiatu w Nidzicy z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Nidzicy przed sądami administracyjnymi.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie: www.bip.powiatnidzicki.pl.

 

Materiały z sesji do pobrania:

1. Raport o stanie sanitarnym powiatu nidzickiego za rok 2015.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej.

3. Sprawodanie PCPR za 2015 rok.

4. Prezentacja: Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - Efektywność Pracy w roku 2015 i w I kwartale 2016 roku.

5. Prezentacja: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy - Ocena bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie realizacji zadań w 2015.

Konkurs „Godni Naśladowania” jest inicjatywą organizacji pozarządowych reprezentowanych w Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowaną od 2004 r. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas wojewódzkiej konferencji organizacji pozarządowych, realizowanej we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie działalności obywatelskiej i aktywności społecznej, realizowanych głównie poprzez organizacje pozarządowe, ale również i grupy niesformalizowane.  Co roku wpływa wiele kandydatur do nagród, co świadczy o rosnącym  prestiżu tego konkursu, a laureaci uzyskują uznanie wśród całego sektora pozarządowego. Konkurs realizowany jest w 8 kategoriach. Ponadto nagrody finansowe w konkursie zasilają działalność statutową wyróżnionych organizacji.

 

Nagrody przyznawane będą w następujących  kategoriach:

Kategoria I: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego

Kategoria II: Samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim

Kategoria III: Podmiot dialogu społecznego lub obywatelskiego województwa warmińsko-mazurskiego

Kategoria IV: Najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim

Kategoria V: Animator społeczny

Kategoria VI: Najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego

Kategoria VII: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym

 Kategoria VIII: Grupa Młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania Konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali konkursu Godni Naśladowania w dniu 6 czerwca 2016 roku Zgłoszenia należy przesyłać do 29 kwietnia 2016 roku (decyduje data wpływu wniosku, NIE data stempla pocztowego) na adres Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn lub w przypadku wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Panią Anna Maria Nadgrabską, tel. 89 523 73 45; 510 903 547

Wiecej: http://www.ropwwm.org.pl/pl_news.html