Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Powiat Nidzicki w dniu 30 maja 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.04-28-0048/17, pn. „Cyfrowe Szkoły Powiatu ...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Turystyka i promocja regionu

3 lutego 2016 roku Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy spotkał się z Marcinem Kuchcińskim Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz z Waldemarem Królikowskim Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Tematem rozmów była przebudowa dróg wojewódzkich 545 i 604 oraz bieżące sprawy. Więcej informacji nt. terminu przebudowy dróg zotanie podana wkrótce.