Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Powiat Nidzicki w dniu 30 maja 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.04-28-0048/17, pn. „Cyfrowe Szkoły Powiatu ...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Turystyka i promocja regionu

W dniu 11 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego na wniosek Witolda Barcikowskiego Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy. Posiedzeniu przewodniczył Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki. Głównym tematem omówionym podczas posiedzenia było tworzenie mapy zagrożenia Powiatu Nidzickiego, wspierającej działania tutejszej komendy dla poprawy bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności.