Artykuły z kategorii

Kultura, Edukacja i Sport

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy finansuje w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W 2019 roku u...

Turystyka i promocja regionu

bnp

Więcej inforamcji na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html