Artykuły z kategorii

Kultura, Edukacja i Sport

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy finansuje w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W 2019 roku u...

Turystyka i promocja regionu

29 kwietnia 2016 r. odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu w Nidzicy, podczas której radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i sanitarnego w Powiecie Nidzickim, jak również z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy oraz oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.

Materiały te przedstawiamy poniżej i zapraszamy do lektury.

W trakcie obrad podjęto także uchwały w sprawach:

  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025,

  3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nidzickim na lata 2016-2025,

  4. wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

  5. nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

  6. zmiany uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki,

  7. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,

  8. ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego,

  9. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi (……………….) na uchwałę Nr XVII/108/2016 RAdy Powiatu w Nidzicy z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Nidzicy przed sądami administracyjnymi.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie: www.bip.powiatnidzicki.pl.

 

Materiały z sesji do pobrania:

1. Raport o stanie sanitarnym powiatu nidzickiego za rok 2015.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej.

3. Sprawodanie PCPR za 2015 rok.

4. Prezentacja: Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - Efektywność Pracy w roku 2015 i w I kwartale 2016 roku.

5. Prezentacja: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy - Ocena bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie realizacji zadań w 2015.