Artykuły z kategorii

Turystyka i promocja regionu

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki...

Komunikat Starosty Nidzickiego z dnia 23 marca 2020 r.

Na podstawie danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie Powiatu Nidzickiego nie stwierdzono przypadku zachorowania wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Stan aktualny na dzień 23 marca 2020 r., godz. 11.00:

- liczba osób objętych kwarantanną domową (wystawione decyzje przez PPIS w Nidzicy – 9 osób

- liczba osób objętych kwarantanną domową (które przekroczyły granicę od 15 marca 2020 r.) ujęte w systemie EWP – 23 osoby