Artykuły z kategorii

Turystyka i promocja regionu

30 września br. na terenie Gór Dębowych Nadleśnictwa Przasnysz odbył się VII Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego. Impreza rozpoczęła się od uro...

KALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 starosta gn kal

24 września 2018 roku (poniedziałek)

11:00 Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

13:00 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

25 września 2018 roku (wtorek)

9:00 Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie - drogi powiatowe

13:00 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie - Starostwo Powiatowe w Nidzicy

26 września 2018 roku (środa)

11:00 Uroczyste Posiedzenie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z okazji 20-lecia powstania Związku

28 września 2018 roku (piątek)

12:00 Sesja Rady Powiatu w Nidzicy - Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne im. Jana Pawła II w Nidzicy, ul. Krzywa

17:00 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 zorganizowana przez Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Młodzi Duchem" - Sala rycerska nidzickiego zamku

6 października 2018 roku (sobota)

Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. - Przedsiębiorstwo Społeczne "Garncarska Wioska" w Kamionce

7 października 2018 roku (niedziela)

18:00 Kampania Społeczno-Edukacyjna "Pola Nadziei" zorganizowana przez Hospicjum Domowe Stację Opieki "CARITAS"

12 października 2018 roku (piątek)

8:00 Uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

 

 
OSO.0002.10.2015
 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
      Informuję, że zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 1200w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
Porządek obrad:
1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
2.    Interpelacje i zapytania radnych.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
          1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
          2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
          3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego zasobu nieruchomości,
          4) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
              w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski

Na podstawie § 12 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 30 października 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów nr X/2015 i XI/2015 z sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
  2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025,
 6. zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2015 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

HERB POWIATU NIDZICKIEGO

herb

Herb przedstawia nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu tarczy hiszpańskiej. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi.

Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu.

FLAGA POWIATU NIDZICKIEGO

Flaga 1

Flaga przedstawia: nidzicki zamek w kolorze czerwonym na białym polu. Dwie wieże zamku pokryte są stożkami dachowymi. Brama zamku jest zwieńczona trójkątnym szczytem ze sterczynami. Falisty błękitny pas symbolizuje rzeki i jeziora powiatu. Natężenie barw flagi odpowiada systemowi odznaczeń kolorów CMYK.