24 czerwca na terenie nowo wybudowanego dworca kolejowego w Nidzicy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego.

Podczas konferencji padło wiele ciepłych słów w kierunku władz samorządu Powiatu Nidzickiego, które współpracując z władzami samorządów gminnych zrealizowały i nadal realizują wiele inwestycji. Minister Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na piękny dworzec kolejowy, który już wkrótce będzie wspaniałą wizytówką jako jeden z najnowocześniejszych, w swojej klasie, dworców w Polsce. Starosta Marcin Paliński podziękował Ministrowi, Wojewodzie oraz samorządowcom za nieocenione wsparcie, dzięki któremu obserwujemy dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Nidzickiego.

Wśród gości biorących udział w konferencji byli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Członek Zarządu Powiatu Mateusz Budka, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Sekretarz Powiatu Elżbieta Bieniek oraz Skarbnik Powiatu Renata Mróz. Po konferencji wszyscy zebrani udali się na miejsce realizacji jednej z największych inwestycji drogowych w powiecie, tj. przebudowy ulicy Kościuszki.