15 październia Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wziął udział w uroczystym otwarciu siłowni zewnętrznej w Jagarzewie. Mieszkańcy sołectwa Jagarzewo w lutym złozyli wniosek do konkursu pn. "Aktywna Wieś Warmii. Mazur i Pwoiśla w 2016 roku" o dofinansowanie projektu pn.: "Rehabilitacja na świeżym powietrzu poprzez siłownię i kącikdo koszykówki na placu w Jagarzewie".

Sołectwo otrzymało 15 tysięcy złotych dofinansowania i w ramach projektu projektu została zamontowana siłownia zewnętrzna składająca się z czterech podwójnych urządzeń do ćwiczeń oraz wygospadarowano miejsce do gry w koszykówkę.

W uroczystym otwarciu uczestniczył Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Jarosław Sarnowski, Wójt Gminy Janowo Waldemar Szymański, kierownik filii Banku Spółdzielczego w Nidzicy Krystyna Krasnowska, radni gminy Janowo, dyrektorzy szkół z Muszak i Jagarzewa, ksiądz Wiesław Lipka, proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Muszakach oraz mieszkańcy i goście. Po uroczystym przecięciu wstęgi rehabilitant Jacek Zieliński zaprezentował zebranym jakiego rodzaju ćwiczenia można wykonywać przy pomocy urządzeń siłowni, na jakie partie ciała te ćwiczenia mają wpływ i jak bezpiecznie je wykonywać.