W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonanie w latach 2017-2018 zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn. „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, istnieje konieczność powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji. W pracach komisji mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (które nie składają ofert w danym konkursie). Zapraszam organizacje pozarządowe do wskazywania osób do pracy w komisji.  Jednocześnie uprzejmie informuję, że komisje konkursowe pracują w oparciu o regulamin stanowiący załącznik Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. W pracach komisji nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z organizacjami składającymi oferty.

                Proszę organizacje pozarządowe (zgłoszenie powinno być dokonane przez osobę/-y reprezentujące organizację) o ewentualne wskazanie osób do pracy w komisji konkursowej, określając doświadczenie kandydata w pracy w komisjach konkursowych, w terminie do 14 lipca 2017 r. mailem, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Link do ogłoszenia konkursowego:

http://bip.warmia.mazury.pl/395/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-w-latach-2016-2017-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-pn.-publikacje-spelniajace-wysokie-standardy-merytoryczne-i-redakcyjne-realizowane-w-trybie-wieloletnim-ze-wzgledu-na-zlozonosc-tematyczna-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html