Zakończyły się prace związane z remontem instalacji elektrycznej, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji odgromowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego w której siedzibie znajduje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Przebudowa wymagała pozwolenia Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków.

Całkowity koszt wymiany instalacji to ponad 30.647,26 złotych.

Wcześniej wykonana była konserwacja dachu na budynku wraz z wykonaniem izolacji cieplnej stropu za kwotę 19.917,71 złotych.