Stowarzyszenie „Światło” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy w ramach realizacji zadania publicznego ze środków Gminy Nidzica organizuje 19 września 2017r. o godz. 9:00 w hali widowiskowo – sportowej Spartakiadę Integracyjną „Wszyscy razem”, dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z terenu gminy Nidzicy, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy oraz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nidzicy. Spartakiada będzie jednodniowym wydarzeniem sportowym, w trakcie którego odbędą się konkurencje sportowe i wiele innych niespodzianek. Podsumowaniem będzie wspólny piknik.

Projekt odpowiada na potrzeby integracji społecznej uczniów z różnych środowisk szkolnych, pozytywnego wzmacniania samooceny, poprzez osiąganie sukcesów sportowych, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych poprzez współzawodnictwo fair play.

koordynator zadania Karolina Zielińska

swiatlo mosir