Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Ogłoszenie

Uchwała Zarzadu Powiatu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5