Projekty realizowane przez Powiat Nidzicki w 2017 roku i do realizacji w 2018 roku.