Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza, że dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Nidzickiego powierzenie prowadzenia „mobilnego” punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Wybrana została oferta Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

Na realizację zadania publicznego przyznaje się środki finansowe w wysokości 60725,88zł.

Uchwała Zarządu Powiatu