11 kwietnia br. w Spółdzielni Socjalnej „Nie Jesteś Sam” w Nidzicy odbyło się spotkanie poświęcone funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2020.

Spotkanie otworzył Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo, Ryszard Cecot Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu powiatu nidzickiego oraz podległych im jednostek.

Informacje nt. możliwości pozyskania środków unijnych przedstawili:

  1. Wsparcie projektów z zakresu gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej ze środków RPO WiM 2014–2020 Grażyna Kanownik, kierownik Biura Projektów Środowisko Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  2. Fundusze na realizację programów z zakresu efektywności energetycznej, Łukasz Popławski, Kierownik Biura Projektów Energetyka,  Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  3. Możliwość dofinansowania projektów dotyczących infrastruktury społecznej, Marek Białogrzywy Kierownik Biura Projektów Infrastruktura Społeczna Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na bieżąco udzielali odpowiedzi na zadane pytania oraz przyjęli wnioski z zakresu prezentowanych tematów do zapoznania i przeanalizowania przez Zarząd Województwa.