Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - regranting 2020

Uchwała_w_sprawie_wyboru_ofert_-_regranting.pdf

Ogłoszenie_wyników_konkursu_-_regranting.pdf