Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - stypendia 2020.

Uchwała_w_sprawie_wyboru_ofert_-_stypendia.pdf

Ogłoszenie_wyników_konkursu_-_stypendia.pdf