22 sierpnia br. w Łynie oraz w Orłowie odbyły się obchody 101 rocznicy Bitwy o Źródła Łyny. Z tej okazji parafia w Łynie, Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna” oraz Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL zorganizowały uroczyste obchody bitwy.

Uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia Krystyny Łapy, która przedstawiła przebieg bitwy. Następnie modlitwę ekumeniczną o pokój poprowadzili ks. Krzysztof Kuleszo oraz ks. Roland Zagóra z parafii ewangelicko-augsburskiej w Nidzicy.     

Po modlitwie zebrani: Wicestarosta Lech Brzozowski, Zastępca Burmistrza Leszek Śpiewak, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Przybyłek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy Danuta Kamińska złożyli kwiaty i znicze.

Został również posadzony dąb pamięci przez Lecha Brzozowskiego Wicestarostę Nidzickiego, Leszka Śpiewaka Zastępcę Burmistrza Nidzicy oraz Włodzimierza Nowosielski. Po uroczystościach w Łynie uczestnicy przemaszerowali do Orłowa, gdzie na grobach na cmentarzu wojennym żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Na koniec odbył się piknik dla uczestników obchodów.