W sobotę 14 listopada 2015 r. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wziął udział w otwarciu świetlicy w miejscowości Nibork Drugi.

Adaptacja budynku została przeprowadzona przez Stowarzyszenie Nibork Drugi „Działaj z nami”.

Starosta w imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Nidzickiego pogratulował stowarzyszeniu podjęcia inicjatywy i zakończenia adaptacji Domu Wiejskiego. Życzył także mieszkańcom Niborka Drugiego, aby ta świetlica wyzwalała w nich mnóstwo inicjatyw, pomysłów do wspólnego działania, jak również była miejscem wytchnienia i integracji mieszkańców.