Od niespełna miesiąca nidziccy strażacy mogą z satysfakcją mówić o komforcie pracy w odnowionym budynku. Z końcem października zakończone zostały ostatnie prace remontowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożanrej w Nidzicy, które rozpoczęły się 26 czerwca br.

Odnowienie strażnicy było możliwe za sprawą dofinansowania uzyskanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy”. Przez całe wakacje, aż do końca października komenda przeszła gruntowny remont związany z poprawą ergonomii oraz estetyki obiektów. Prace wykonywano we wszystkich budynkach: strażnicy, budynku magazynowo – garażowym oraz kotłowni. W trakcie prac modernizacyjnych docieplono ściany i stropy budynków, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, wszystkie bramy wyjazdowe pojazdów pożarniczych oraz wymieniono nagrzewnice w garażu podziału bojowego i w budynku magazynowo-garażowym. Zmodernizowano także centralne ogrzewanie oraz wykonano montaż mechanicznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Kotły grzewcze, które znajdowały się w kotłowni wymieniono na nowoczesne, energooszczędne kotły kondensacyjne. Zmodernizowaniu uległa także instalacja elektryczna, w której wymieniono źródła światła na energooszczędne. Podczas termomodernizacji wdrożono innowacyjne rozwiązania ekologiczne, jak kolektory słoneczne, które służą do wykorzystywania pobranej energii słonecznej do ogrzania wody użytkowej. Dzisiaj komenda pracuje już normalnie w odnowionym budynku. W czasie przebudowy garaży podziału bojowego oraz modernizacji instalacji wystąpiło kilka nieprzewidzianych zdarzeń, jak uszkodzenia przewodów elektrycznych, zarwanie odstojnika kanału naprawczego. Jak to bywa na placu budowy, przez kilka miesięcy strażacy musieli się też borykać z gruzem, kurzem i zwiększonym hałasem. Na szczęście dzięki zaangażowaniu wszystkich osób związanych z projektem, wszystkie trudności zostały pokonane i udało się osiągnąć efekt końcowy. O efektach ekonomicznych termomodernizacji będzie można mówić najwcześniej po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego, natomiast już dzisiaj zauważalny jest wyższy komfort cieplny oraz poprawa estetyki budynków nidzickiej komendy.