W piątek 22 kwietnia w świetlicy w Jabłonce odbył się uroczysty jubileusz z okazji 10-lecia powstania stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu złożyli gratulacje oraz podziękowali za zaangażowanie i wytrwałość w działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności.