W ramach dotacji w Konkursie Grantowym "Działaj Lokalnie 2016" Powiatu Nidzickiego, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój dzieci i Młodzieży "Światło", działające przy naszej szkole, będzie realizowało projekt "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj, a zrozumiem i nauczę się." Od maja do października 2016 roku odbędą się warsztaty rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę z różnych dziedzin nauki (język angielski, historia regionu, matematyka). Uczestnicy zajęć przygotują unikalne nośniki wiedzy - lapbooki. Wyjadą również na zajęcia pokazowe do Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku oraz do Parku Rozrywki Aktywnej "BARTBO" w Butrynach. Szczegółowe informacje i zaproszenia będą rozesłane do szkół miejskich w maju. O przebiegu zajęć i rekrutacji uczestników będziemy informować na bieżąco. Koordynatorkami działań są: p. Agata Kij, p. Beata Andryszczyk.