W dniu 9 czerwca 2016r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zawarł umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko, nr 1975N dr. nr 1264N-dr. kraj. nr 7, 1585N Mielno-Rączki (dr. nr 1264N) w m. Rączki” z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość inwestycji wynosi 2.034.045,07 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30 listopada 2016r.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowane zostanie 1711mb dróg powiatowych. W szczególności zostanie wykonane następujące prace:

- budowa kanalizacji deszczowej w m. Rączki łącznej długości 645mb,

- poszerzenie istniejących jezdni o nawierzchni bitumicznych do szerokości zgodnych z obowiązującymi przepisami,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 3064m2,

- budowę zatoki postojowej na wysokości szkoły podstawowej w m. Rączki o powierzchni 124m2,

- przebudowę istniejących zjazdów do posesji o powierzchni 909m2 leżących wzdłuż przebudowywanych dróg powiatowych,

- przebudowa istniejącego przepustu drogowego fi 130cm,

- odtworzenie rowów przydrożnych na odcinku niewystępowania kanalizacji deszczowej,

- przebudowę dwóch skrzyżowań na skrzyżowania wyniesione w celu redukcji prędkości przejazdu pojazdów przez m. Rączki.

4 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko - Mazurski podpisali umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Progam rozwoju gminnnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".