Dnia 28 marca 2018 r.  w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki i Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki przy kontrasygnacie Renaty Mróz w obecności Katarzyny Mazur Dyrektora ZSRiO w Jagarzewie i Jolanty Tymińskiej Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego podpisali umowę na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących”. Przedmiotem umowy są roboty rozbiórkowe,

Wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian fundamentowych, ocieplenie dachu drewnianego i dachu płaskiego, schody zewnętrzne, modernizacja wewnętrznej instalacji ciepłej wody, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z technologią kotłowni, wymiana rynien spustowych i obróbki blacharski.

 Wykonawca, którym jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Paweł Woliński, ul. Paderewskiego 4, 06-400 Ciechanów, WŁOD-BUD-DACHY 2 Paweł Włodkowski Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń, z siedzibą w 06-400 Ciechanów, ul. Paderewskiego 4, został wyłoniony w przetargu nieograniczonym.         
W tym też dniu podpisano umowę z inspektorem nadzoru, którym został Waldemarem Piotrem Buchholz zamieszkały w Olsztynie.   Do jego zadań będzie należało reprezentowanie Powiatu Nidzickiego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i wiedzą techniczną w tym zakresie.