27 września grupa uczniów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego, w ramach kółka historycznego odwiedziła Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Podczas prelekcji zobaczyliśmy: wystawę poświęconą mniejszości żydowskiej mieszkającej w Ciechanowie przed II wojna światową, stroje z adaptacji filmowej „Ogniem i mieczem” oraz miniatury kościoła, zagrody chłopskiej, powozów i młyna. Na zakończenie pobytu na Mazowszu odwiedziliśmy Zamek Książąt Mazowieckich.