6 października w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyła się konferencja naukowa ,,Polska i ziemie pruskie po Pokoju Toruńskim (1466 r.) skutki i znaczenie dla ziem pruskich”, w której udział wziął Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki. Starostwo Powiatowe było jednym z organizatorów konferencji.

W konferencji swoje wykłady swoje wygłosili:Dr hab. Krzysztof Kopiński Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dr hab. Dariusz Makiłła Prof. WSFiZ, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Prof. dr hab. Wiesław Sieradzan Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. dr hab. Andrzej Groth Uniwersytet Gdański, Dr Danuta Bogdan Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Dr hab. Janusz Hochleitner Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prof. dr hab. Grzegorz Białuński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Mgr Romualda Pietrkiewicz Archiwum Państwowe w Olsztynie, Prof. dr hab. Janusz Małłek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dr Patrycja Herod Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.