W dniach 7-8 października 2016r. Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego obchodziło zacny jubileusz 70-lecia istnienia. Na dwudniowe uroczystości zgłosiło się ponad 250 absolwentów z różnych lat.

Obchody rozpoczęły się uroczystą inauguracją w piątkowe przedpołudnie, kiedy to w sali nidzickiego kina Wenus zgromadzili się obecni uczniowie, absolwenci oraz zaproszeni goście. Wśród nich Pan Janusz Smoliński – sekretarz Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który reprezentował Urząd Marszałkowski w Olsztynie, starosta Powiatu Nidzickiego Pan Grzegorz Napiwodzki, wicestarosta Pan Lech Brzozowski, delegacje szkół oraz instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą.

W pierwszej części spotkania dyrektor ZSO Pan Bogdan Malinowski przedstawił krótki rys historii szkoły. Następnie przyszedł czas na życzenia ze strony zaproszonych gości. W drugiej części, młodzież ZSO przygotowała turniej „Kocham cię szkoło” w którym z wiedzy o historii szkoły rywalizował z jednej strony drużyna złożona z obecnych i emerytowanych nauczycieli szkoły a z drugiej z obecnych uczniów i absolwentów. Pytania konkursowe przeplatane były znanymi piosenkami adekwatnymi do epoki której dotyczyła kolejna runda. O zwycięstwie zadecydowała ostatnia konkurencja – koło fortuny w którym dużo więcej szczęścia mieli uczniowie i absolwenci zwyciężając zdecydowanie.

Po akademii absolwenci udali się na zwiedzanie szkoły. W sali gimnastycznej ZSO rozegrany został mecz koszykówki uczniowie kontra absolwenci. Doświadczenie absolwentów wzięło górę i zdecydowanie pokonali obecnych uczniów.

O godz. 17.00 ponownie w kinie Wenus odbył się koncert podczas którego uczniowie ZSO prezentowali swoje talenty wokalno – muzyczne.

Mimo nie do końca sprzyjającej pogodzy ok godz. 19.00 rozpoczęło się ognisko dla absolwentów. Aura okazała się łaskawa i na kilka godzin deszcz przestał padać. Absolwenci przy ognisku, kiełbaskach i żurku mogli powspominać mniej lub bardziej odległe czasy kiedy uczęszczali do szacownego liceum. Wspomnień czar tak wszystkich wciągnął, iż nim niektórzy zdążyli się obejrzeć już była północ.

W sobotę , w drugim dniu jubileuszu obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele św. Wojciecha a następnie wszyscy udali się do kina gdzie tym razem już tylko w gronie absolwentów i zaproszonych gości rozpoczęli świętowanie 70-lecia Liceum. Podczas akademii dyrektor ZSO oraz starosta Powiatu Nidzickiego wręczyli emerytowanym nauczycielom okolicznościowe statuetki. Statuetkę z adnotacją Dyrektor – Mistrz otrzymała wieloletnia dyrektor Liceum Pani Maria Drozdowicz. Podobne wyróżnienia ale z dedykacja Nauczyciel – Mistrz otrzymali emerytowani nauczyciel : Danuta Białek, Ewa Dasiewicz, Ryszard Karski, Krystyna Kisielińska, Danuta Kopka, Barbara Krupińska, Teresa Kujtkowska, Bożena Majewska, Maria Niewęgłowska, Roman Przybysz, Zofia Przybyszewska, Eleonora Rakiewicz, Maria Rapacka, Halina Schuetz, Grażyna Sławińska, Eugeniusz Sławiński, Janina Wiatrowska, Barbara Żółtowska.

Następnie dyrektor ZSO wręczył statuetki –Przyjaciel – szkoły – instytucjom i osobom prywatnym za współpracę i wspieranie szkoły. Otrzymali je: Powiat Nidzicki, Urząd Miejski, Stalmot & Womet S.A, Bank Spółdzielczy, P.H.U Elda, Danuta Kruszlińska & Tadeusz Hinc, Zbigniew Prokopowicz, PSS Społem, Jacek Trojanowski, Nadleśnictwo Nidzica, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Stanisław Towcik & Edward Olewnik, Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej, Nidzicki Ośrodek Kultury, Powiatowy Zarząd Dróg.

W dalszej części doszło do rewanżu w turnieju „Kocham cię szkoło”. Podobnie jak pierwszego dnia walczyły drużyny nauczycieli i uczniów, oczywiście tym razem pytania były zupełnie inne. Nauczyciele zrewanżowali się i tym razem to oni byli górą.

Po akademii wszyscy udali się do szkoły gdzie czekał gigantyczny tort okolicznościowy. Przy kawie, i ciastkach absolwenci zwiedzali swoje dawne klasy, spotkali się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami i oddali się wspomnieniom z danych lat.

Kulminacją i zwieńczeniem obchodów był wieczorny Bal Absolwentów podczas którego ponad 130 osób bawiło się do białego rana.

Wszyscy zgodnie podkreślali, iż już teraz deklarują udział w kolejnym jubileuszu.