10 października 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek funkcjonujących na terenie powiatu nidzickiego.

W spotkaniu udział wzięli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty p. Krzysztof Marek Nowacki, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Marek Kozłowski, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Danuta Kryszałowicz i p. Sława Agata Gęśla oraz dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych powiatu nidzickiego. W trakcie narady omówiono główne kierunki zmian w oświacie dotyczące przede wszystkim struktury szkolnictwa (wygaszanie gimnazjów, tworzenie 4 – letnich liceów i 5- letnich techników oraz szkół branżowych. Wizytatorzy przedstawili także zmiany w prawie oświatowym.

10 padziernika 2016 r