I EDYCJA MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS GIMNAZJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W JAGARZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2016-2017
Projekt edukacyjny

Dnia 19 października 2016 roku w Bibliotece Szkolno - Środowiskowej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyła się I edycja Międzyklasowego Konkursu Czytelniczego ph.: „Przeczytałam/em - polecam!" realizowanego w formie projektu edukacyjnego.
Konkurs czytelniczy adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych: I-II-III. Do konkursu zgłosiło się 12, a udział wzięło 11 czytelników.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzenie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury oraz rozwijanie umiejętności oratorskich wystąpień, zdrowego współzawodnictwa, integrowanie młodzieży.
Konkurs polegał na zaprezentowaniu przeczytanej przez siebie książki tak, aby zachęcić innych do jej lektury, w czasie nie dłuższym niż 5 min. Słuchaczami byli pozostali uczestnicy przeglądu oraz członkowie komisji. Oceny dokonało Jury w składzie:

p. Katarzyna Mazur - dyrektor szkoły,

p. Kamila Rogowska – pedagog

p. Ewa Kujawska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, w-f,

Klaudia Nowak - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Ocenie podlegała: znajomość treści, poziom merytoryczny recenzji, poprawność językowa i stylistyczna, a przede wszystkim pasja i zaangażowanie w opowieści o książce. Ilość zebranych punktów decydowała o zwycięstwie. Laureaci 3 pierwszych miejsc i laureat publiczności wybierany przez pozostałych uczestników przeglądu, otrzymali książki sponsorowane przez firmę handlową TANIO KSIĄŻKI NICE BOOK ENTERPRISE-SZCZYTNO, dyplomy oraz oceny pozytywne z języka polskiego: szóstka, piątka, czwórka.


Laureaci konkursu:

1. Aleksandra Kuras – I gimnazjum
2.Oliwia Paćkowska – III gimnazjum

3.Paulina Sutkowska – III gimnazjum

Laureat publiczności

1. Oliwia Paćkowska – III gimnazjum

 

W ocenie Jury, poziom był bardzo wyrównany, a czytelnicy poszczególnych klas dumnie reprezentowali swoje klasy.

Udział uczniów w konkursie został poprzedzony rozmowami nauczyciela bibliotekarza w poszczególnych klasach I-III. Regulamin został przedstawiony w miesiącu wrześniu na lekcjach bibliotecznych, na gazetce ściennej Biblioteka oraz na stronie internetowej naszej szkoły: www.zsriojagarzewo.ugu.pl
Nauczyciel wypożyczał zainteresowanym czytelnikom książki z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. Chętni uczestnicy konkursu otrzymali od nauczyciela bibliotekarza wskazówki w celu przygotowania się do konkursu. Konsultacje odbywały się też drogą elektroniczną.

Na początku konkursu uczestnicy i Jury wysłuchało referat przedstawiony przez uczennice klasy III gimnazjum Martynę Wierzbicką i nauczyciela bibliotekarza Krystynę Sarbiewską-Jabłońską pt.: Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży, który został również wygłoszony na spotkaniu z rodzicami w dniu 16.09.2016r.

Księgozbiór zgromadzony dzięki realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wzbogacił czytelników o nowe tytuły, a także działa wspierająco, pomagając młodzieży osiągać cele dydaktyczno-edukacyjne i rozwiązywać problemy dnia codziennego.

Konkursowi czytelniczemu towarzyszyła przyjemna atmosfera, o którą zadbał nauczyciel bibliotekarz, podając uczestnikom dawkę endorfiny w postaci słodkości.