Grupa uczniów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy, 25 października wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Celem naszego wyjazdu było zwiedzanie budynków sejmowych m.in. Sala Posiedzeń Sejmu, Sala Kolumnowa, a także Korytarz Marszałkowski i sale klubowe. Podsumowaniem naszego pobytu było spotkanie z Panią Kornelią Wróblewską posłanką na Sejm VIII kadencji.