W październiku grupa młodzieży i nauczycieli z ZSO wzięła udział w wymianie międzynarodowej w ramach projektu Erasmus + ”Młodzi przedsiębiorcy na start!”. Tematem przewodnim spotkania było zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Nasi uczniowie wraz z partnerami ze szkół z Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Słowacji nabywali kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy, od przejścia przez proces rekrutacji, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, po spotkanie z realnym pracodawcą.

Nasza młodzież miała niepowtarzalną okazję przyjrzeć się wszystkim etapom produkcji w imponującej organizacją fabryce Volkswagena.

Słowaccy gospodarze zabrali gości w przepiękne wysokie Tatry, gdzie m. In. poznaliśmy specyfikę pracy tragarzy górskich.

Ze Słowacją i przyjaciółmi pożegnaliśmy się na wspólnym spacerze po naddunajskiej bratysławskiej starówce.

Koordynatorkami projektu są nauczycielki języka angielskiego: Agata Dutkowska i Grażyna Wial.