5 listopada odbył się X Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, którego organizatorem był Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących a swoim Patronatem objął Starosta Nidzicki. Partnerem w organizacji Przeglądu był również Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy.

Uczniowie ZSZiO udekorowali pięknie scenę w barwy biało-czerwone, do której przygotowania zostało użyte 1300 kwiatów ręcznie zrobionych.

Przegląd rozpoczął Dariusz Wółkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, który przywitał wszystkich oraz zaproszonych gości, a w szczególności Marka Krzysztofa Nowackiego Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, Patryka Kozłowskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego, Grzegorza Napiwodzkiego Starostę Nidzickiego, Lecha Brzozowskiego Wicestarostę Nidzickiego, Elżbietę Góralską – Przewodniczącą Rady Powiatu w Nidzicy, Paweł Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Nidzicy, Henryka Klimaszewskiego – Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy, Ryszarda Kumelskiego Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, Waldemara Słupskiego Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Nidzicy, Andrzeja Bróździńskiego Radnego Rady Powiatu Nidzickiego, Agnieszkę Kordaś i Sławę Agatę Gęśla Wizytatorki Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Dyrektor przypomniał również, że inicjatorami tego przeglądu byli ś.p. Ludwik Ekiert, Patryk Kozłowski oraz Waldemar Słupski. Zebrani na uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć Ludwika Ekierta byłego Starosty Nidzickiego.

Jury obradowało w gronie: Przewodniczący Michał Gogolewski – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Mławie, Wilhelm Taraszkiewicz – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Mławie oraz Tadeusz Miler – nauczyciel muzyki z Nidzicy.

Przyznane zostały nagrody tylko za I miejsce w każdej kategorii.

W kategorii szkół podstawowych wygrała uczennica ze SP w Janowie, która zaśpiewała piosenki "Dziewczyna z granatem" i "Mała dziewczynka z AK".

W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie z Rogoża, którzy wykonali piosenki "Modlitwa obozowa" i "Dziś idę walczyć, mamo".

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli uczniowie z Jagarzewa, którzy wykonali piosenki "Wygnanie" i "Byś wolnym był".

Laureatom nagrody wręczali Kurator Oświaty, Wicestarosta oraz Przewodnicząca Rady Powiatu w Nidzicy. Ponadto, każda ze szkół biorąca udział w przeglądzie dostała upominek, który wręczyli Przewodniczący Jury oraz Wicedyrektor ZSZiO Dorota Krakowiak.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty podziękował Staroście oraz Dyrekcji za kontynuowanie dzieła zapoczątkowanego 10 lat temu.

 

W Przeglądzie wzięli udział uczniowie z całego Powiatu Nidzickiego.

W kategorii szkół podstawowych:

 1. SP Janowo
 2. SP Janowiec Kościelny
 3. Sp Napiwoda
 4. SP Kozłowo

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 1. Gimnazjum w Janowie
 2. Gimnazjum w Rogożu
 3. Gimnazjum Nr 1 w Nidzicy

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących
 2. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
 3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nidzicy

Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek przez pracowników Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Organizatorem Przeglądu był Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe w Nidzicy.

Dyrektor ZSZiO wręczył zasłużonym sponsorom Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej pamiątkowe statuetki, które otrzymali:

- Powiat Nidzicki

- Bank Spółdzielczy w Nidzicy

- Auto Technika Kunicki Sp. j.

- Centrala Nasienna

- Orzechowski Centrum Ogrodnicze

- Nidzicki Ośrodek Kultury

- Waldemar Słupski

W tym roku po raz pierwszy sponsorem Przeglądu był również Burmistrz Nidzicy.

Uczniowie, którzy wygrali w poszczególnych kategoriach zaprezentują po jednym utworze na uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada.