Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęła tradycyjnie msza święta w kościele pod wezwaniem NMP i św. Wojciecha gdzie mszę koncelebrował Dziekan Wydziału Teologii ks. Marek Żmudziński. W uroczystościach wzięli udział: Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Nidzicy. Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście Andrzej Maciejewski Poseł na Sejm RP, Patrzyk Kozłowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Ryszard Cecot Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, kpt. Karol Grabus przedstawiciel Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w Olsztynie, kmdr. Marek Justyna, płk. Zbigniew Krajewski, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Waldemar Szymański Wójt Janowa, Bożena Chmielewska Przewodnicząca Rady Gminy w Janowie, Paweł Przybyłek Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy, Radni Rady Miejskiej w Nidzcy.

Organizatorem uroczystej akademii, która miała miejsce w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku był Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących z Jagarzewa.

Podczas uroczystości st. bos. Jerzy Rudziński został awansowany do stopnia Chorążego Marynarki Wojennej.

Referat przygotowała Pani Elżbieta Jabłonowska Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, a uczniowie przygotowali przepiękne przedstawienie.

Na zakończenie uroczystości Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki podziękował za piękne przygotowanie akademii uczniom oraz nauczycielom i dyrekcji z ZSRiO oraz zaprosił wszystkich na przygotowany przez uczniów tejże szkoły poczęstunek. Uczniowie przygotowali również tort w kształcie konturów granic Polski.