Dnia 09.11.2016r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbył się konkurs czytelniczy, który adresowany był do uczniów klas ponadgimnazjalnych.

Na początku konkursu uczestnicy i jury wysłuchali referatu przedstawionego przez uczennice ZSRiO w Jagarzewie – Klaudię Nowak i nauczyciela bibliotekarza Krystynę Sarbiewską-Jabłońską pt.: Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Biblioteka Szkolno-Środowiskowa w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie wzbogaciła swój księgozbiór o realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Nowe tytuły, działają wspierająco i motywują młodzież do korzystania z nowego księgozbioru.

 

V edycję konkursu czytelniczego otworzyła wicedyrektor ZSZiO w Nidzicy Pani Dorota Krakowiak. Za stołem jury zasiadały Panie:

Maria Nasiadka i Małgorzata Szczepkowska – bibliotekarze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego z poszczególnych szkół :

Joanna Jasińska - ZSZiO w Nidzicy

Klaudia Dankowska- ZSO w Nidzicy,

Klaudia Nowak - ZSRiO w Jagarzewie.

 

14 uczniów zaszczyciło nas swoją obecnością i wyraziło chęć uczestnictwa. Pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy Pani Krystyny Sarbiewskiej –Jabłońskiej (ZSRiO w Jagarzewie), Beaty Żukowskiej (ZSO w Nidzicy) oraz Ewy Zborowskiej (ZSZiO w Nidzicy) uczniowie przygotowywali się do konkursu wg Regulaminu.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzenie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury oraz rozwijanie umiejętności oratorskich wystąpień, zdrowego współzawodnictwa, integrowanie młodzieży.

Konkurs polegał na zaprezentowaniu przeczytanej przez siebie książki tak, aby zachęcić innych do jej lektury, w czasie nie dłuższym niż 10 min. Słuchaczami byli pozostali uczestnicy przeglądu oraz członkowie komisji.

Ocenie podlegała: znajomość treści, poziom merytoryczny recenzji, poprawność językowa i stylistyczna, a przede wszystkim pasja i zaangażowanie w opowieści o książce. Ilość zebranych punktów decydowała o zwycięstwie.

Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymali bony do realizacji w księgarni nidzickiej „Errata”, dyplomy gratulacyjne oraz długopisy z napisem: „Kto czyta - żyje wielokrotnie” - Józef Czechowicz.

Dodatkowo laureatów i wyróżnionych nagrodzono książkami sponsorowanymi przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy.

 

Laureaci konkursu:

1.Weronika Krauze - ZSO w Nidzicy

2. Weronika Piotrkowska - ZSO w Nidzicy

3. Kamila Adamska –ZSZiO w Nidzicy

 

Wyróżnienie:

Alicja Kawiecka - ZSRiO w Jagarzewie

Aleksander Kuczyński - ZSO w Nidzicy

Natalia Roska - ZSZiO w Nidzicy

W ocenie jury, poziom był bardzo wyrównany, a czytelnicy poszczególnych szkół dumnie reprezentowali swoje klasy.

Nauczyciel bibliotekarz ZSRiO w Jagarzewie wypożyczał zainteresowanym czytelnikom książki z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. Chętni uczestnicy konkursu otrzymali od nauczyciela bibliotekarza wskazówki w celu przygotowania się do konkursu. Konsultacje odbywały się też drogą elektroniczną.

Dzięki współpracy z Radą Rodziców nauczyciele bibliotekarze otrzymali dofinansowanie w organizacje i przebieg konkursu. Konkursowi czytelniczemu towarzyszyła przyjemna atmosfera.