W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego odbyła się uroczysta akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości przypomniane zostały nam dni 123 lat niewoli Polski. Wydarzenie to miało na celu kształtowanie prawidłowych postaw wobec naszego kraju, poszanowanie polskich symboli narodowych oraz rozwijanie poczucia przynależności do społeczności patriotycznej. Akademia została połączona z Wewnątrzszkolnym Przeglądem Wierszy i Pieśni Patriotycznych. Wykonawcy dostarczyli zebranym uczniom oraz nauczycielom wielu emocji, zachęcając jednocześnie do przemyśleń nad dynamiczną historią naszej ojczyzny.