W listopadzie uczniowie należący do kółka historycznego odwiedzili mogiłę zbiorową rosyjskich żołnierzy z okresu I wojny światowej. Mogiła się mieści w lasach nieopodal Radomina. Historię spoczywających poległych przybliżył nam leśniczy p. Andrzej Breński. Wszyscy ochoczo pracowali przy porządkowaniu grobu. Na koniec prac zapaliliśmy znicz i zmówiliśmy modlitwę.