Biblioteka Szkolno-Środowiskowa przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniu 7 grudnia 2016 r. zaprosiła klasę I gimnazjum do udziału w Konkursie Sprawnego Czytania „ALE CZYTAM!”- Cz.3 .

Celem konkursu było przyczynienie się do popularyzacji czytelnictwa, kształtowania zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie pasji czytelniczych, a także kształtowanie umiejętności czytania i rozwijania różnych technik czytania. Dbałość o kulturę słowa oraz popularyzację literatury polskiej i obcej.

Komisja konkursowa oceniała: dobór utworu, płynność i bezbłędność przeczytanego tekstu, dykcję i intonację uczestnika, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Do konkursu zgłosiło się 11 uczestników wraz z autorem i tytułem książki oraz fragmentem wybranego przez siebie tekstu. Wybrane książki pochodziły z programu„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3

Jury w składzie:

p. Ewa Brodzik - nauczyciel j. polskiego i p. Kamila Rogowska - pedagog szkolny, oceniło i wyłoniło 3 laureatów konkursu.

Laureaci konkursu:

1. Aleksandra Kurs - ocena celująca z języka polskiego

2. Aleksandra Krzykowska - ocena bardzo dobry z języka polskiego

3. Oliwia Fydrych- ocena dobry z języka polskiego

Każdy z laureatów miał możliwość wyboru książki wg własnego gustu czytelniczego. Otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz długopisy z grawerem; „ Kto czyta-żyje wielokrotnie”- Józef Czechowicz sponsorowane przez Radę Rodziców. Fundatorem nagród rzeczowych firma: NICE BOOK ENTERPRISE - SZCZYTNO, od którego nauczyciel bibliotekarz, pozyskał książki z różnych dziedzin, by poszerzyć i umożliwić uczniom rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechniać czytelnictwo wśród młodzieży. Oto wybrane książki ,które cieszyły się popularnością:

Ciwoniuk Barbara..Wakacje z gangsterem. Ten gruby. Musisz to komuś powiedzieć. Własny pokój Musierowicz Małgorzata. Pulpecja

Tarakowska Dorota .W krainie kot. Poczwarka.

Onichimowska Anna. Dziesięć stron świata

Chmielewska Joanna. Lesio

Christie Agata. Nie było już nikogo

Antoine de Saint-Exupery. Mały Książę