W roku 2016 przypada setna rocznica śmierci oraz 170. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza.

Podkreślając wyjątkowość utworów Henryka Sienkiewicza, ich wymowę patriotyczną oraz umiłowanie tradycji i polskiej historii przez pisarza, Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 18 grudnia 2015r. ustanowił rok 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA.

W obchody ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA włączyła się także Biblioteka Szkolno-Środowiskowa przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Od 14.09.2016r. do 21.12.2016r. nauczyciel bibliotekarz zaprosił wychowawców wraz z uczniami klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Narodowym Czytaniu - Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”.

Celem akcji i wystawy czytelniczej jest propagowanie idei rodzimej literatury i wzmacnianie wspólnoty narodowej oraz popularyzowanie twórczości Noblisty.

Wychowawcy ocenili właściwą postawę i wyróżnili uczniów, którym nauczyciel bibliotekarz przygotował dyplomy z podziękowaniem za udział w akcji, która jeszcze trwa do 21.12.2016r.

Podziękowanie za udział w publicznym czytaniu na godzinach wychowawczych „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w roku szkolnym 2016 - 17 otrzymują nauczyciele wychowawcy i uczniowie:

ucz. kl. I gimnazjum - Marlena Kuklińska - wychowawca pani Ewa Brodzik
ucz. kl. II gimnazjum - Aleksandra Filip - wychowawca pani Wanda Redys
ucz. kl. III gimnazjum - Martyna Wierzbicka - wychowawca pani Ewa Pszczółkowska
ucz. kl. I TŻiUG - pani Anna Kowalczuk - wychowawca pani Anna Kowalczuk
ucz .kl. III TŻiUG - Aleksandra Jaworska - wychowawca pani Katarzyna Niedziela
ucz. kl. III TŻi UG/a ; kl. III TA- Alicja Kawiecka - wychowawca pan Paweł Rybacki

ucz. kl. IV TŻiUG - Karolina Jankowska - wychowawca pan Marcin Pszczółkowski
ucz. kl. II TA- Angelika Szczypińska - wychowawca pani Małgorzata Radzymińska

ucz. kl. IVTA- Łukasz Olszewski - wychowawca pani Elżbieta Jabłonowska

Rok 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza – wystawa czytelnicza

Wykaz książek z księgozbioru Biblioteki Szkolno-Środowiskowej przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

1. Sienkiewicz Henryk. Krzyżacy
2. Sienkiewicz Henryk. Potop
3. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis
4. Sienkiewicz Henryk. Ogniem i miecz.T.1
5. Sienkiewicz Henryk. Ogniem i miecz.T.2
6. Sienkiewicz Henryk. Pan Wołodyjowski
7. Sienkiewicz Henryk. W pustyni i w puszczy
8. Sienkiewicz Henryk. Nowele
9. Eustachiewicz Lesław. Quo vadis. Sienkiewicz Henryk.
10. Korniłowiczówna Maria. Szlakiem Henryka Sienkiewicza
11. Krzyżanowski Julian. Henryk Sienkiewicz
12. Lektury do matury. Potop. Henryk Sienkiewicz
13. Sienkiewicz Henryk. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.
14. Sienkiewicz Henryk. Szkice węglem
15. Sienkiewicz Henryk. Latarnik
16. Łoś Grażyna. Wielcy twórcy literatury polskiej i ich dzieła - z
programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
17.Nowa Encyklopedia Powszechna A-Z
Nauczyciel bibliotekarz zaprasza czytelników do korzystania z księgozbioru.