W dniu 15 grudnia 2016r. delegacja Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie uczestniczyła w konferencji pt.: Pamięć o ofiarach działań wojennych na Warmii i Mazurach w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas tej uroczystości p. Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurskie wręczył społeczności szkolnej wyróżnienie przyznane na wniosek Wójta Gminy Janowo. Wyróżnienie odebrała
p. Elżbieta Jabłonowska – wicedyrektor ZSRiO w Jagarzewie i jednocześnie opiekun kółka historyczno – regionalnego. Młodzież i nauczyciele od wielu lat systematycznie opiekują się cmentarzem z okresu I wojny światowej. Cmentarz jest smutną pamiątką bitwy pod Tannenbergiem i znajduje się w lesie, tuż za wsią.
Cmentarz w Jagarzewie jest założeniem o ważnym charakterze edukacyjnym, uświadamia młodzieży okrucieństwa wojny.

W uroczystości udział wziął Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo.