W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przygotowali dla mieszkańców Jagarzewa i okolic wieczornicę, która odbyła się 28 lutego 2017 roku w stołówce internatu ZSRiO. Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poprowadzili uczniowie: Dorota Asztemborska i Marcin Wątkowski. Obchody rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Daniel Gołębiewski, tegoroczny maturzysta z historii, przybliżył zgromadzonym okoliczności ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nad jego występem opiekę sprawowała pani Elżbieta Jabłonowska.

W dalszej części wysłuchano montażu słowno-muzycznego przygotowanego pod kierunkiem pani Wandy Redys. Uczniowie: Oliwia Fydrych, Marcin Lubiński, Marlena Kuklińska, Aleksandra Kuras, Beata Łączyńska, Klaudia Bielińska i Dorota Asztemborska wyrecytowali wiersze upamiętniające siłę i odwagę żołnierzy wyklętych w drodze do wolności, a Joanna Sarbiewska wykonała piosenki Modlitwa dziewczyńska, Byś wolnym był i Moja przyjaciółko.

Na koniec głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Mazur, która podkreśliła istotę tego wyjątkowego dnia w historii naszej ojczyzny, a także podziękowała gościom za przybycie. Przed wyjściem z racji ostatków można było skosztować wypieków uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowanych pod fachowym okiem pani Katarzyny Niedzieli.

Natomiast dla społeczności szkolnej przygotowano uroczysty apel w dniu 1 marca.